2893 søkere til 500 studieplasser

Politihøgskolen opplever nedgang i antall søkere til politiutdanningen sammenlignet med tidligere år. Likevel er det fortsatt mange som vil ta politiutdanning.

Da søknadsfristen til Bachelor – politiutdanning gikk ut 1. mars viste tallene at 2893 søkere har søkt opptak til politiutdanningen. Dette er en nedgang på 22,5 prosent siden fjoråret, noe som utgjør 842 søkere totalt. Politihøgskolen har ikke opplevd lavere søkertall siden høgskolen ble en del av Samordna opptak i 2009.

3 av 4 har politi på topp

Andelen førsteprioritetssøkere holder seg stabilt på 74 prosent av det totale antallet søkere, noe som betyr at 3 av 4 søkere fortsatt har politiutdanningen som sitt høyeste prioriterte studieønske. Det er fortsatt Oslo som har størst andel førsteprioritetssøkere, med nesten 50 prosent av søkerne. Deretter følger Stavern med 30 prosent og Bodø med 20 prosent .

Thale Kvaal Dunker er fungerende leder av seksjon for Opptak og rekruttering ved høgskolen.

– Selv om vi i år opplever nedgang i søkertall, er det gledelig at det fortsatt er mange som har lyst til å bli politi. Det er flere forhold som påvirker søkerinteresse, men det har vært mye debatt og urolighet rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Vi har forståelse for at dette kan ha påvirket søkertallene.

Og hun understreker betydningen av kvalifiserte søkere i sluttopptaket.

– Vi har fortsatt mange søkere pr. studieplass. I fjor var det ca 7,5 søkere pr plass, i år er tallet 5,8. Vi er ganske trygge på at det vil bli tatt opp et kull med godt kvalifiserte søkere til bachelorutdanningen også i år, sier Thale Kvaal Dunker.

Det er Akershus, Oslo og Vestland som har flest søkere målt i antall. Det har vært store endringer i fylkesinndeling fra 2023 til 2024, og flere fylker/regioner har da ikke sammenlignbare tall. Når det gjelder søkerinteressen fordelt på innbyggertall blir bildet litt annerledes. Telemark, Akershus, Innlandet og Finnmark har flest søkere pr. 10.000 innbyggere.

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordelingen blant søkerne til politiutdanningen holder seg på et nokså stabilt nivå, og er i år 57,2 prosent kvinner og 42,8 prosent menn. De siste årene har dette jevnet seg noe ut i selve opptaket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *