1 av 4 bedriftsledere frykter oppsigelser

Høye kostnader og synkende etterspørsel har skapt et uforutsigbart marked, og BDOs nye undersøkelse viser at så mye som 1 av 4 bedriftseiere frykter oppsigelser og permitteringer det kommende året. Det er særlig én bransje som er rammet.

– Vi ser at bedriftsledere innen bygg- og anleggsbransjen er mest bekymret, sier Martin Aasen, administrerende direktør i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. Hele 35 prosent av lederne i byggebransjen frykter oppsigelser og permitteringer.

Men det er flere bransjer som er i hardt vær. Også eiendom, handel, service- og reiselivsnæringen opplever en krevende vinter med færre kunder.

– Stadig flere kunder tar kontakt med oss for å håndtere krevende utfordringer. Heldigvis greier vi å komme frem til løsninger som hjelper mange av dem med å finne veien gjennom krisen, men det er krevende for de som står i det, sier Aasen. – Veksten i økonomien avtar og det ventes negativ vekst i første kvartal i år. Dette igjen fører til permitteringer, oppsigelser og i verste fall konkurser.

Martin Aasen, administrerende direktør i BDO

Undersøkelsen, hvor Norstat har snakket med 600 bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter over hele landet, viser store regionale forskjeller. Deler av næringslivet langs kysten kommer bedre ut, mye grunnet olje- og energivirksomheten, mens Osloregionen viser seg å være betydelig hardere rammet.

– Det er urovekkende å se at 14 prosent av bedriftslederne frykter konkurs, dette er mange, sier Aasen.

Bekymringen er størst blant de minste bedriftene, hvor andelen som frykter konkurs har økt fra 9 prosent i fjor til 18 prosent i år. Bedriftsledernes største bekymringer er økte produksjonskostnader, høy rente, synkende etterspørsel og høye strømpriser. Samtidig opplever hele 43 prosent av bedriftslederne i undersøkelsen at uforutsigbare rammevilkår er et hinder for vekst.

– Vi har også tidligere etterlyst større forutsigbarhet og tiltak som forenkler hverdagen for norsk næringsliv. Våre undersøkelser viser at uforutsigbare rammevilkår har bekymret små og mellomstore bedrifter i flere år. Selv om regjeringen lover forenkling, har vi ikke sett store endringer, mener Aasen.

Regelrådet, som gransker utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk for næringslivet, markerte 20 av 40 lovforslag som grønne i fjor – etter trafikklysmodellen. Dette er flere enn noen gang, men betyr også at 50 prosent av sakene ikke var godt nok utredet.

– Bedre konsekvensutredninger av nye lovforslag fremstår som et av de viktigste tiltakene for å skape mer forutsigbare rammevilkår for næringslivet, sier Aasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *